Lund

Nu vet jag vad Simon gjorde i Lund. Han hade cocker-race med Bella och blev så här trött.